اسيد آمينه بيست و يکم

سلام و عرض پوزش از تاخیر و غیبت چند وقته:

 

ولی این بار درباره  بیست و دومین اسید آمینه  می نویسم. شاید سالها شنیده باشید که فقط 20 آمینو اسید وجود دارد ولی بعد از این مطمئن باشید که کذب محض است. اول بگذارید در مورد بیست و یکمین اسید آمینه بنویسم تا بعد برسیم به بعدی.

سلنوسیستئین نام اسید آمینه 21 است که در آرکی باکتری ها ، باکتری های حقیقی ( یو باکتری ها ) و پستانداران رمز شدنش پیدا شده. و نکته جالب این است که با کدون  UGA رمز می شود.tRNA این اسید آمینه از مسیر استاندارد برای متصل شدن اسید آمینه ها پیروی نمی کند یعنی tRNA این ابتدا به سرین متصل می شود و سرین به صورت آنزیمی تغییر می کند و به سلنو سیستئن تبدیل می شود. این که واقعا چه طور رمز می شوند به طور کامل مشخص نیست .

باید گفت که در بعضی جاها دیگر مفهوم عمومی بودن کدون ها معنی نمی دهد . مثلا در میتوکندری در برخی موارد همین طوری است. یا اینکه درستاره دریایی کدون های UGA , AGU به ترتیب مربوط به سرین و تریپتوفان است.اما در کدون هسته ای اینها به آرژنین و کد پایان اختصاص  دارند.

 

در مورد 22 امین در یادداشت بعدی می نویسم.از دوستانمان انگل شناسی پزشکی و ژنتیک به خاطر جواب سوالات در موقع بیماری ام تشکر می کنم . به قول عرب ها : دوست واقعی دو جا حتما حاضر می شود  در بستر بیماری و در تشییع جنازه.

 

  
نویسنده : ‏T.O. Kongo ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٩/۱٤