پدر کو ندارد نشان از پسر !!!!!

يک اتفاق جالب :
قبلها می گفتند پسر کو ندارد نشان از پدر .....
 
دانشمندان ژاپنی يک شيوه کاملا بديع موسوم به 'توليد مثل مساعدت شده' در حيوانات توسعه داده اند که به کمک آن يک گونه می تواند گونه ديگری را به دنيا آورد.

آنها بافت های استخراج شده از جنين ماهی قزل آلا را به جنين ماهی آزاد تزريق کردند، به طوری که حاصل جفتگيری ماهی های آزاد پس از بلوغ، ماهی قزل آلا بود.

دانشمندان معتقدند که اين تکنيک می تواند در حفاظت از گونه های در معرض خطر مفيد واقع شود.

دانشمندان در دانشگاه علوم و فن آوری دريايی توکيو ابتدا آنچه را "سلول ابتدايی تخمک" (primordial germ cells) خوانده می شود از جنين قزل آلا استخراج کردند. اينها سلول هايی است که بعدا در فرآيند بلوغ به نطفه يا تخمک بدل می شود.

دانشمندان سپس اين سلول ها را در داخل جنين ماهی آزاد قرار دادند. زمانی که ماهی های آزاد بالغ شده و با يکديگر جفتگيری کردند از برخی از تخم ها قزل آلا به دنيا آمد.

پروفسور گورو يوشيزاکی، پژوهشگر اصلی اين مطالعه، اکنون قصد دارد اين تکنيک را در مورد ماهی تن به کار برد.

در ژاپن ماهی تن در قفس های دريايی پرورش داده می شود، اما مديريت آن دشوار است و رسيدن ماهی ها به سن توليد مثل سال ها زمان می برد.

پروفسور يوشيزاکی گفت: "ما مقدار زيادی ماهی تن برای درست کردن سوشی مصرف می کنيم. بنابراين اگر بتوانيم يک نوع ماهی کوچک مثل 'ماکارل' پرورش دهيم که بتواند ماهی تن تخم ريزی کند در آن صورت پرورش ماهی تن خيلی راحت تر و بی دردسرتر می شود."

ادامه دارد......

  
نویسنده : ‏T.O. Kongo ; ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱