انتقال الکترون!

!Animation of Electron transport in Mitochondria
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد عزيز از وبلاگ انگل شناسی پزشکی در مورد زندگی انگلی (۳) اينطور نوشته اند:
معذرت به چند اشکال برخوردم.اولا در مورد کیست هیداتیک اگر چه هم خانواده کرم کدوست اما از نظر اندازه قابل مقایسه نیستند کرم کدو 10-5 متر ولی اکینوکوکوس 1 سانتی متر است ثانیا انسان تنها با خوردن تخم کرم که از طریق مدفوع سگ در محیط پراکنده می شوند از طریق آب و غذا مبتلا می شود و هیچگاه از پوست و موی سگ خارج نمی شود و ثالثا در مورد مالاریا پشه آنوفل ماده هم میزبان نهایی و هم ناقل است.موفق باشید.

یک نکته: اگر اشکال دیگری هم هست بفرمایید

درضمن لینک بالا در مورد چرخه انتقال الکترون در میتوکندری است.

/ 0 نظر / 16 بازدید