ريشه يابی

مي خوام چند كلمه رو ريشه يابي كنم.اگه كلماتي از اين قبيل مي شناسيد خوشحال مي شيم كمكمون كنيد.

اولي كلمه ي مردمك يا pupilبه معني عروسك است.وقتي به چشماي يك نفر ديگه نگاه می كنيم عكس خودمان را در آن مي بينيم.مثل يك عروسك كوچك كه از ما ساخته شده باشد!

كلمه ي endorphin هم از جمع و جور كردن دوتا كلمه به وجود آمده .در واقع:

Endogenous + morphine = endorphin

  يعني مورفين درونزاد! يا به عبارتي خود معتادي!

بعدي انكفالين enkephalinهاهستند  كه از تجزيه ي اندورفينها حاصل مي شوند

احتمالا از دوتا كلمه ي زير مشتق شده است

endo و cephalic به معني ((در سر))!

/ 0 نظر / 6 بازدید