تکامل وال ها

بچه ها !
اميدوارم که المپيادتون رو خوب داده باشيد
اين يه لينکه در مورد تکامل وال ها ـ که شايد در موردش در کتاب پيش خونده باشيدـ


............................................

راجع به آب بازان هر چی که خوشت بیادهست!

/ 0 نظر / 22 بازدید