ديد سه بعدی!

تشخيص ابعاد در موجودات به چند عامل بستگي دارد:
1)اختلاف منظر(Parallax )؛ تونوس ماهيچه هاي چشم باعث مي شود در هر دهم ثانيه مغز ما چندين تصوير از محيط با زواياي مختلف دريافت كند و زاويه ديد تغيير كند
2)اندازه ي نسبي(Retinal Image Size )؛هر چه اجسام به نسبت اندازه ي واقعيشان كوچكتر باشند دورتر به نظر مي رسند
3)بافت(Texture Gradient) ؛هر چه بافت يك جسم يكد ست تر باشد جسم درظاهر دورتر است
4)رنگ؛ رنگ اجسام نزديك تر درخشان تر و رنگ اجسام دورتر مات تر است
5) سايه (Shades and Shadows )؛مرز بين اشيا را نمايان مي كند و ميزان تابش و انعكاس نور در محل شي مشخص مي شود
6)سانسور كردن اشياء (Overlapping)؛اينكه مغز تحليل مي كند كدام جسم ديگري را پركرده(پوشانده است)
7)حركت(Monocular Movement )؛ هر چه حركت يك جسم كندتر و آهسته تر باشد جسم دورتر است
8)ديددوچشمي(binocular visit)؛هم اختلاف منظر ايجاد مي كند و هم ميدان ديد بيشتري فراهم مي آورد
در ضمن در طول تكامل هرچه ابعاد براي فرد مهمتربوده ميدان ديد بيشتري از دو چشمش را برهم مي منطبق شده است.
از این بیشتر خواستید اینجا همه چیز داره!
crosfar.jpg

/ 0 نظر / 12 بازدید