فضولی تو باغ مردم

فکر کنم زياد اين صحنه های رشد سريع گياهان که با يک موسيقی ملايم از تلويزيون پخش می شه ديده باشين. يک کشاورز بی کار(شاید هم پرکار .من از کجا بدونم) هم برداشته يک وب کم توی مزرعه ذرتش نصب کرده تا همه بتونن رشد مداوم ذرت هايش را ببينن.
البته بايد بگم که بعد از يک مدت هر روز سر زدن به اين سايت وابستگی خاصی نسبت به نسبت به ذرت های اين مزرعه پيدا می کنين و مجبور می شيد که هرروز سر بزنيد و لذت ببريد

www.iowafarmer.com/corncam/corn.html

/ 0 نظر / 11 بازدید