زرافه زايی

 تا به حال به دنيا آمدن يک زرافه را ديديد . يکی دو سال پيش شبکه ای آلمانی بطور مستقيم پخش کرد . برای کسايی که نديدند ديدن اين تصاوير را پيش نهاد ميکنم.اين مادری که ميبينيد Lady نام دارد . چشم روشنی فراموش نشود!

/ 0 نظر / 15 بازدید