جراحی در عهد بوق

20041006214258_skull203.jpg
جراحان قرون وسطی پيشرفته بودند
بقايای جسدی که در يک محوطه باستان شناسی کشف شده است نشان می دهد که جراحان در قرون وسطی عمل های پيچيده انجام می داده اند.

يابندگان می گويند جمجمه ای که به يک دهقان 40 ساله تعلق دارد، قطعی ترين شاهدی است که از انجام عمل جراحی به روی جمجمه در دوران قرون وسطی حکايت می کند. اين دهقان در فاصله سال های 960 تا 1100 ميلادی زندگی می کرد.

اين بقايا، که در يورکشر کشف شده است نشان می دهد که اين مرد به لطف اين عمل جراحی از يک ضربه مرگبار به ناحيه سر جان به در برده است.

در اين محوطه باستانی در نزديکی مالتون تقريبا 700 اسکلت توسط "مرکز ميراث باستان شناسی انگلستان" از زير خاک بيرون کشيده شده است.

جراحی پيچيده

دانشمندان سرگرم معاينه و مطالعه اين بقايا از روستای "وارام پرسی" که اکنون متروکه است بوده اند.

اين روستا زمانی محل سکونت مردمانی بود که با دامداری روزگار می گذراندند اما پس از شيوع گسترده طاعون در قرن 14 در اروپا که به پديده "سياه مرگ" مشهور است به سرعت رو به انحطاط گذاشت و در نهايت به طور کامل تخليه شد.

جمجمه مزبور که قدمت آن به قرن 11 ميلادی بازمی گردد متحمل ضربه ای تقريبا مرگبار در اثر برخورد يک شی سنگين شده بود. اين ضربه يک فرورفتگی شديد در ناحيه چپ جمجمه به جا گذاشت.

معاينات دقيق تر نشان می دهد که قربانی پس از اين حادثه تحت يک نوع عمل جراحی موسوم به "اره مدور" (trepanning) که باعث نجات جان او شد قرار گرفته است.

در اين عمل يک ناحيه از پوست سر به اندازه 9 در 10 سانتميتر برداشته می شد تا قطعات درهم شکسته استخوان خارج شود. اين عمل باعث کاهش فشار وارده به مغز می شد.

در اسناد رومی و يونانی به شيوه "اره مدور" برای درمان شکستگی استخوان جمجمه اشاره شده است اما در ادبيات آنگلوساکسون چنين چيزی ذکر نشده است.

برخی مورخان نظريه پردازی کرده اند که اروپای غربی تا قرن ها پس از سقوط اسکندريه در قرن هفتم از چنين دانشی بی بهره بود.

عصر خشن

جمجمه دهقان 40 ساله نشان می دهد که شکستگی به خوبی شفا يافته است.

اما دانشمندان می پرسند چگونه يک دهقان بی بضاعت توانسته هزينه يک معالجه پيچيده پزشکی را پرداخت کند؟

معاينه ساير اسکلت ها در اين محوطه باستانی نشان می دهد که سوءتغذيه، بيماری و رشد ناقص در ميان ساکنان روستا بسيار متداول بوده است.

دکتر سايمون میز (Mays)، از کارشناسان "مرکز ميراث باستان شناسی انگلستان" گفت: "مهارت های پزشکی عمدتا در خدمت برگزيدگان جامعه بود. برای همين معالجه ای که روی اين دهقان اهل وارام انجام شده است با برداشتی که ما از آن دوران داريم، اصلا نمی خواند."

"به نظر می رسد به احتمال زياد اين عمل توسط يک شفابخش دوره گرد با مهارت های خارق العاده انجام شده باشد."

نشانه های جراحات ناشی از برخورد اشيای سنگين در 10عدد ديگر از اسکلت ها از جمله اسکلت يک کودک ديده می شود.

دکتر ميز گفت: "گويی مردم در وارام به وسيله اشيای در دسترس مانند ابزار کشاورزی دست به خشونت می زده اند."

"اين دهقان احتمالا در يک درگيری خيابانی يا در يک ميکده يا در نتيجه سرقت يا اختلاف خانوادگی متحمل چنين ضربه ای شده است."

/ 0 نظر / 8 بازدید