pubmed

کتابخانه زیستی

سلام...نمی دونم از pubmed تا حالا استفاده کردين يا نه ولی بايد بگم موتور جستجوی محشری برای مباحث زيستی در مورد خصوصا انسان و موش است - چه شباهتی!- 

خوبی اين موتور اين است که مقالات منتشر شده را می گذارد و معمولا بی گدار به  آب نمی زند!

/ 0 نظر / 10 بازدید