کشتی نوح

NoahsArk_10055853.jpg

اون بار که طوفان شد و همه جا قرار شده بود زير آب بره اگر نوح از همه حيوان ها يک جفت برنداشته بود چی ميشد؟ هيچی يک انقراض عمومی عمومی که ديگر هيچ جانداری باقی نمی ماند الا موريانه ها ی تو کشتی و شپش ها و جاندارا ن کوچک که زرافه ها و فیل های کنونی جز آنها نمی تواند باشد!

ولی الآن هم خيلی از گونه ها در حال انقراض اند يا از بين رفته اند و لی در سايت آرکايو در مورد خیلی از اینها مطلب و فیلم و عکس هست بسیار جالبه و حتما سر بزنید:

......................http://www.arkive.com....................../ 0 نظر / 3 بازدید