جسم بار ۲ والمپياد ۳

حالا ادامه مطلب کروموزوم ایکس بار!:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سال 1949 شد که دانشمند هایی به نام های بار و برترام روی سلول های عصبی گربه ها شروع به بررسی کردند ( آخه کار ندارن که گیر می دن به گربه های بیچاره! ولی خوب شانس با هاشون بود دیگه )  دیند که در گربه های ماده توده ای فشرده از  کروماتین در هسته سلول های عصبی وجود دارد  در حالی که در سلول های نر چنین جسمی پیدا نمی شود که این جسم به قول بعضی ها مرموز ! به افتخار کاشف آن جسم بار یا کروماتین جنسی نام گرفت . به سلولی که  که این را دارد کروماتین مثبت و اگر نداشته باشد کروماتین منفی می گویند. ( دیدین گفتم شانس داره الکی مشهور شد)

بار و همکارانش شروع کردند دنبال این جسم در بقیه پستانداران گشتن و توی همه ماده ها دیدند و د ر هیچ نری ندیدند.

هنوز مدت زیادی از کشف این موضوع نگذشته بود که فهمیدند زن های مبتلا به نشانگان ترنر جسم بار ندارند در حالی که مردهای کلاین فلتر جسم بار دیده می شود .

دیده می شود که تعداد جسم بار مستقل از کروموزوم Y است . دقت کنید که جسم بار یا کروماتین جنسی فقط در افرادی مشاهده می شود که بیش از یک کروموزوم X دارند  و همواره تعداد جسم بار یک واحد کمتر از تعداد کروموزوم X در سلول است .

این داده ها به این نتیجه رسید که جسم بار چیزی نیست به جز یک کروموزوم X که هتروکروماتین شده و طبیعتا ژن هایش کمتر بیان میشوند و شاید اصلا نشوند. پس در نتیجه یک کروموزوم X در ماده ها اصلا بیان نمی شود وبنابراین میزان محصولات ژنی در نرها و ماده ها یکسان  است.

 

خوب بقیش باشه واسه بعد.

 

 

جواب سوال های دفعه قبل:

 

3-جواب الف درست است.

جوجه های در حال رشد شدیدا به منابع پروتئینی نیاز دارند و دانه ای پر پروتئین که بتواند جای حشره ها را بگیرد در دسترس نیست از طرفی خوب می دانیم که هضم دانه بخصوص مراحل فیزیکی آن  در سیستم گوارشی پرندگان به کمک سنگدان انجام میشود و مراحل خیلی طولانی دارد پس به همین دلیل این ها گزینه های مقبول هستند اما اگر گزاره II را هم درست فرض کنیم ،یعنی گیاهان خاصی که افراد بالغ می خورند چنان چه بار غذایی  وقابلیت هضم آن مناسب تر از حشره بود احتمالا طی تکامل زمان تولد جوجه ها به زمان رسیدگی دانه ها نزدیک می شد.

 

1-     جواب گزینه ه است

با وجود اینکه در پلاسمای خون شخصی که دارای گروه خونی O است آنتی کور ها ی A,B  وجود دارد ولی از ان جایی که حجم خونی که تزریق می شود کم است موجب رسوب دهی نمی شود.

 

و حالا:

5- انتخاب طبیعی در تغییر فراوانی بعضی ژن ها در جمعیت کدام جاندار کمتر موثر بوده است؟

الف) ذرت   ب) باسیل سل    ج) گاو    د) آنوفل    ه) روباه

 

/ 0 نظر / 6 بازدید