پروتئين های G

به خاطر اينکه يکی از بچه ها يه سوال پرسيده بود که من رو ياد اين مطلب انداخت گفتم بذارم اينجا تا شما هم حالشو ببرين.

سیستم  گیرنده ی هورمونی Gپروتئین ها از چند پروتئین داخل غشایی تشکیل شده است.برای مثال گیرنده های آدرنرژیک (از نام آدرنالین گرفته شده است.)بررسی می شوند.

                
 در این سیتم گیرنده هایی هستند به نام گیرنده های سرپنتینی (Serpentine receptors )که برای مواد شیمیایی خاصی مثل هورمون ها در سطح غشای سلول قرار دارند.این پروتئین ها از 7 مارپیچ تشکیل شده که از عرض غشا می گذرند (trans membrane).اتصال ماده ی شیمیایی به این گیرنده ها و تغییر شکل سه بعدی آنها روی پروتئین دوم موجود در این سیستم (پروتئین G متحرک یا Gs )  در سطح سیتوزولی غشا اثر می گذارد. خود این پروتئین از سه زیر واحدα ،βوγ تشکیل شده است.به زیرواحد  آن GDP متصل است که بعد از تغییر شکل گیرنده توسط هورمون،به GTP تبدیل می شود.GTP باعث می شود که زیر واحدα از دوتای دیگر جدا شده و به سمت یک پروتئین غشایی دیگر حرکت کند.پروتئین غشایی جدید آدنیلیل سیکلاز قدیمی خودمان است که بعد از اتصال به زير واحد آلفا فعال شده و ATP را به cAMP تبدیل میکند.در صورتی که GTP مجددا بهGDP تبديل شود آدنيليل سيکلاز از فعاليت باز می ماند. (بعدا توی دانشگاه هر جا جواب یک تستی را نمی دانستید ATP-->cAMP را بزنید.مطمئنا درست است!)
 cAMP  می رود و یک پروتئین کینازی* را فعال می کند و بسته به نوع هورمون این پروتئین کیناز پروتئین ها و آنزیم های دیگری را فعال می کند و فوقع ما وقع!.
*پروتئین کینازها آنزیم های فسفریله کننده هستند.

برای arman جان هم که پرسيده بودند عامل وبا چيست؟ نشانه های ان وبيشگيری ان چيست؟ پيشنهاد می کنم سری به يادداشت ۱۱ مرداد دوستمون حکيم باشی بزنند.(حالا چرا اونجا نظر دادی شانسی چشمم بهش افتاد)


/ 0 نظر / 74 بازدید