يکی بود يکی نبود (۵)

jungle.jpeg

تا آخر های دوران پالیوزوییک و اوایل مزوزوییک،یعنی حدود 240 میلیون سال پیش ، گیاهان زغال سنگی بجز سرخس ها همه مرده بودند. دایناسورها در بین پوشش گیاهی جدیدی سربرداشتند که اکثرا استوایی و شامل سرخس ها ، سوزنی برگها ، سیکاد ها و سیکاد مانند ها بودند. از 100 میلیون سال پیش به این طرف گیاهان گلدار پوشش گیاهی غالب زمین شدند و ترکیب جنگل ها و چمنزارهای جهان را دوباره از نو ساختند. در دورانی که این پوشش جدید همه جا را گر فته بود عصر دایناسور ها روبه انقراض می رفت.
خوب این بحث را در همین جا پایان می دهیم تا مطالب دیگری را شروع کنیم .(چون بعضی ها می گفتند که مواظب باش شورش را با داستان دنباله دار درنیاوری. چشم!)
باید به یک نکته توجه کنیم که تکامل هم چنان ادامه داره در همه جا و مربوط به تاریخ نمی شه . البته این درصورتیه که حضورش هم به همین راحتی ها قابل حس شدن نیست.من این سری یادداشت هارو با این عبارت تموم می کنم:

بقیشو فردا نمی نویسم(ولی این داستان همچنان ادامه دارد و چه ما بخواهیم یا نخواهیم....)

/ 0 نظر / 51 بازدید