يه چند وقتی است که کارها رو سرم خراب شده.اين از من و اما اون يکيمون،برايش دعا کنين!

وقتی دوباره برگرديم(زود) با انرژی روزای اول برمی گرديم.

خودمونم می دونيم اينجا به اندازه ی يه انباری به هم ريخته است!

roya جون درباره پاستور دقيقا چی می خواهی،چون من نمی تونم تمام تحقيق تورو بذارم اينجا!(باباجون من!چرا توی همين مطلب آخر پيامتون رو نمی دين)

/ 0 نظر / 11 بازدید