يکی بود يکی نبود (۴)

damselfly.jpg

بعد از اتفاقاتی که قبلا تعریف کردم تو 50 تا 60 میلیون سال ،یعنی تا اوایل دونین بوته زارهای کوتاهی به وجود آمد که در بیش تر جاهای قاره ها پخش شده بودند . اولین عنکبوت ها کنه ها صدپاها و حشرات( این جانور هایی که واقعا فقط برای خشکی ساخته شده اند) در بین این گیاهان فراوان بودند.
بعد از اون ها نوبت به دوزیستان رسید که مستقیما از ماهی های باله لبی تکامل یافته بودند. بعد از آن نوبت به فوران مهره داران خشکی زی و خویشاوندان غول پیکری از حیوانات رسید و این جوری " عصر خزندگان آغاز شد. بعد از آن نوبت به پستانداران رسید و بالاخره عصر انسان دراین میان در سطح راسته و رده فرارسید. (حالا بعدا به شما در مورد تکامل انسان هم در سیر یه سری مقاله چیز هایی می گم )

گیاهانی که به اسم گیاهان پیشاهنگ شناخته می شوند در 340 میلیون سال پیش جای خودشون را به جنگل های زغال سنگی دادند که در آن ها بیشتر لیکوفیت های بزرگ ، سرخس های دانه دار، دم اسبیان درختی و انواع متعددی از سرخس ها بود. حیات به حداکثر مقدار زی _ توده خودش نزدیک می شد. مواد آلی بیش تر از هر زمان دیگری در بدن موجودات ذخیره می شد و جنگل ها پر شده بود از حشرات. به خصوص سنجاقک ها سوسک ها و سوسری ها.( می تونین حالا جنگل های اون موقع رو تصور کنین؟ جالب بودن نه؟)

بقیه شو فردا بخونین ( یاهمون : این داستان ادامه دارد....)

/ 0 نظر / 19 بازدید