انسان آوازخوان!

00018110-C481-1EDB-8E1C809EC588EF21_1.jpg

یک پرنده آواز خوان وقتی از تخم خارج می شود نمی تواند کاملا آواز بخواند.ابتدا با یک سری صداهای نامفهوم آغاز می شود و در طی زمان تدریجا لحن و آهنگ صدایش کامل می شود. کودکان انسان هم هنگامی که شروع به حرف زدن می کنند یک مسیر تکوینی مشابه را می پیمایند. طبق گزارشی که Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر کرد صداهای نامفهومی که کودکان تولید می کنند در واقع پاسخی به راهنمایی های اجتماعی است که مادران آن ها می کنند و درست همین فرایند در جوجه پرندگان روی می دهد.
تحقیقات قبلی بیشتر متوجه این موضوع بود که نقش تقلید در فراگیری زبان چیست.ولی در کاری جدید محققان از مادران خواستند تا به طریق از پیش تعیین شده ای در طی جلسه بازی نیم ساعته ای به سخن گفتن نوزادانشان پاسخ گویند.یکی از محققان تیم توضیح داد: نحوه صحبت کردن مادران تغییر نکرد بلکه چگونگی خندیدن و نوازش کردن آنان عوض شد. دانشمندان دریافتند که درست مانند جوجه ها نوزادان به پیامدهای اجتماعی تولید صدا از جانب خودشان دقت می کنند و صداهای نامفهوم خود را با آن تطبیق می دهند.
در واقع کودکان برای تولید صداهای بالغ خود را با واکنشهای دیداری تطبیق می دهند نه شنیداری. حساسی کودکان و نیز رفتار مادرانه باهم موجب ایجاد رفتار های متکامل تر از سوی کودک می گردد. آموزش اجتماعی بخش بنیادی تکوین صوتی است.


/ 0 نظر / 3 بازدید