باغ وحش داغ !

parrotone_ir.jpg

اول بذارين که يه باغ وحشی رو معرفی کنم که تا به حال بهش سر نزده باشيد. درسته توی اين باغ وحش شما نمی تونين بازی کردن بچه شير هارو ببينين يا اينکه بتونين به اردک ها غذا بدين اما می تونين دياگرام حرارتی نقاط مختلف بدن اون ها رو ببينيد.
چند وقتی بود که لينک زيستی نداده بوديم و اين يک چيز جديد است.

مطلب یک پاسخ را هم در این جا بخوانید .شاید خیلی راجع به سازش وشایستگی بفهمید.

راستی در جواب علی هم بايد بگويم که متن اعلام را به ما بفرستد تا اگر زيست شناس براش مناسب بود اون رو در اين جا قرار بديم.

/ 0 نظر / 4 بازدید