قاتل دايناسورها!

دايناسورها در طی دورانهای ژوراسيک و کرتاسه (از ۲۱۰ تا ۶۵ ميليون ستل پيش )پيچيده ترين اشکال حيات را در زمين دارا بودند.در نابودی دسته جمعی کرتاسه ۷۰٪ تمام گونه های حیات از جمله تمام گونه های دايناسورها از بين رفتند.اگر آنها نابود نمی شدند ممکن بود به جای انسانها دانشگاهها از دایناسورهای هوشمند پر شده بود!
از ديدگاه زمين شناسی انعدام گروهی کرتاسه فوری محسوب می گردد و از بازمانده های فسيلی تنها می توانيم تخمين بزنيم که حدود نيم ميليون سال به طول انجامید گر چهمی تواند از این هم کوتاه تر باشد.
يک فرضيه برای اين نابودی تصادم سيارکی تشکل از صخره یا آهن با زمين است. محاسبات نشان می دهد که اگر سیارکی به قطر ۱۰کیلومتر با سرعت متوسط ۱۰ كيلومتر بر ثانيه با زمين برخورد كند مي تواند دهانه اي به پهناي 100 كيلومتر در زمين ايجاد كند و اثرات مخربي بر شرايط محيطي به بار آورد.دهانه اي در اعماق لايه هاي رسوبي شبه جزيره ي Yucatan در مكزيك كشف شده است كه سن آن و اندازه اش درست برابر فرضيه ها و پيشگويي هاي فرضيه ي تصادم است.

asteroid.jpg
شاهد ديگر لايه ي ايريديم در سنگهاي دوره ي كرتاسه است كه بيانگر برخورد سياركي غني از ايريديوم با زمين مي باشد.
شيوه ي قتل در اثر سيارك:
* برخورد سيارك لايه اي از غبار را در جو بلند مي كند
*غبار نرم پيش از نشستن و تشكيل لايه ي ايريديوم براي ماه ها در جو باقي مي ماند
*غبار پرده اي در كقابل نور خورشيد مي شود و زمين را بسيار تاريك تر و سردتر از معمول ميكند
*گياهان در اثر كمبود نور خورشيد ميميرند
*گياه خواران و پس از آنها گوشتخواران از بين مي روند
*جانداران كوچك مثل پستانداران آن زمان از ريشه هاي خشك شده و يا لاشه ي حيوانات تغذيه مي كنند و ضجه كشان باقي ميمانند
اين فرصيه‚فرضيه هاي ديگري مثل Hypothermia(سردشدن بدن) و مرگ ناشي از گرسنگي را نیز اثبات مي كند.
impactsm.jpg

/ 0 نظر / 2 بازدید