من و ژنم

تا حالا اصلا فکر کردين که چرا رقابت بينن موجودات هست؟هر چه قدر هم رقابت بکنه بالاخره يه روزی ميميره!
يه جواب برای اين سوال :اين موجودات نيستند که با هم رقابت می کنند.اين مولکولهای اسید نوکلئیک ما هستند که با هم رقابت می کنند.یعنی یک مولکول اسید نوکلئیک وقتی تشکیل شد بزرگتر شد تا شد یک RNA دیروزی.یکRNA دیروزی می توانست مثل نوعی آنزیم باشدو خودش را همانند سازی کند.اینجا در ابتدایی ترین حالت انتخاب طبیعی به شکل تکثیر یک RNA و عدم تکثیر یکی از آنها بروز می کند.در حالیکه ضامن تدام یک سیستم در زمان همانندسازی است.بعد ها به هر دلیلی DNA تشکیل شد که چون پایدار تر بود و میتوانست در برابر natural selection مقاومت کند جای بیشتری اشغال کرد.تمام این ارگانهایی که در بدن هر فرد به وجود آمده اند تنها در خدمت دستگاه تناسلی هستند که دستگاه تناسلی نیز در خدمت ژنوم ماست.حالا ژنوم نيز کمر به خدمت همون اسيد نوکلئيک اوليمون بسته!

حالا با اين طرز بيان يک سری از مشکلات حل می شه.

۱)مثلا اينکه می گويند:((هر جانوری که بعد از زمان توليد مثل رقابت داشته باشه محکوم به فناست.)) يعنی مهم اينه که اون ژنه بمونه حالا اون موجودی که پير شده و توان توليد مثل نداره از بين برود بهتر است.يه نون خور کمتر!

۲)اينکه ((چرا هر چه يک نفر شباهت بيشتری به من دارد (من موجود،من نوعی) من انرژی بيشتری برای بقای آن مصرف می کنم،به عبارتی چرا با آن کمتر از سايرين رقابت می کنم)) چون اسيد نوکلئيک اونا به اسيدنوکلئيک من خيلی شبيه است اگر قرار باشه که من از بين بروم بهتره اونی که اسيد نوکلئيکش به من شبيه تره باقی بمونه!

البته می بينيد که انتخاب طبيعی خيلی هم با اين حرف موافق نيست!يک دفعه می ياد بی خبر گونه ی من رو از بين می بره!17.gif(من يعنی يه موجود)

۳)تازه يک مسئله ديگر هم هست و اون اينکه چرا بافتهای ما نيز در دوران جنينی و حتی بعد از اون با هم رقابت دارند؟؟؟(البته رقابت خيلی کاهش يافته تا موجود قصه ما دچار جنگ درونی و مرگ درونی نشه!)

---------------------

يک چيزی بعد از دو سال و چند روز ما بالاخره يک کم اين فضای تی .او.کونگو را عوض کرديم.انقدر زود تو ذوقمون نزنيد.

T.O.KONGO رو فارسی نوشتم چون بعضيا هنوز بلد نيستند تلفظ کنند!

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید